Økonomiberegner

Du kan downloade vores beregner her. Det er et excel regneark, og for at gøre det let for dig har vi farvet de felter gule, som du skal indtaste dine egne tal i.

Skemaet er vejledende, og kan ikke tages til indtægt for nøjagtige besparelser. Mange faktorer spiller ind, såsom virkningsgraden af dit nuværende anlæg, graddagetal, nøjagtigheden af dine indtastninger (især brænde-folket undervurderer deres forbrug og virkningsgrad) samt varmepumpens virkningsgrad. Vi har været realistiske, og har benyttet Årsvirkningsgraden 3,6.
Den kan dog variere afhængigt af om der er overskudskapacitet, om husets radiatorer er af konvektionstypen eller ej, om der er for få radiatorer, om der udelukkende er gulvvarme eller om der er et miks af radiatorer og gulvvarme.

Og priserne på energi bevæger sig også dagligt. Vi forsøger at følge med, men vi er altså mest ude for at pleje vore kunder!
Priserne er markeret med ORANGE bundfarve. Du kan selv ændre dem, så de passer til din leverandørs priser, men notér lige start-prisen først.

Du kan beregne besparelser ud fra de mest almindelige typer af brændsel og fjernvarme. Mangler du en brændselstype, må du gerne sende en mail til os. Hvis vi kan finde pålidelige data og formler, indsætter vi brændselstypen for dig.

Har du forslag til forbedringer af regnearket ser vi frem til en mail fra dig. Vi vil samle ændringsforslagene til større samlede opdateringer, med mindre vi direkte har lavet fejl.

Næste opdatering vil give dig mulighed for at indtaste prisen på dit yndlingsanlæg, og få en beregning på den simple tilbagebetalingstid.